Monday, March 11, 2013

Lagu Sion Online No. 162 : Dari Timur dan Barat


1/4
Dari timur dan barat,
utara dan slatan
Dari lautan dan darat
terdengar seruan
Di lembah dan gunungan
di sluruh dunia
meminta kelepasan
dari pada dosa
2/4
Meskipun kepulauan
indah pandangannya
tetapi kehidupan
masih dalam dosa
Di dalam kebodohan
menyembah berhala
Mencari keslamatan
dari Tuhan Allah
3/4
Bolehkah umat Allah
menahan kabar trang
dari orang berdosa
yang cari hidup snang?
Kabarkanlah padanya
jalan kelepasan
hingga segala bangsa
kenal nama Tuhan
4/4
Hai angin, tiupkanlah
kabar keslamatan
Hai ombak, glorakanlah
kemuliaan Tuhan
Akan datanglah Yesus
menjemput umatNya
Ialah Raja kita
selama-lamanya0 comments:

Post a Comment